Ta ditt storkök till nästa nivå.

KM App är en ny överskådlig webbtjänst för storkök, kommunförvaltare fastighetsförvaltare, enhetschef/köksansvarig, serviceföretag med inriktning på storkök.

  • Tryggt för serviceföretaget som lättare undviker att beställa fel reservdelar.
  • Undvik onödiga, dyra och tidskrävande förbesök.
  • Total information över tidigare reparationer ges i servicehistoriken.
  • Underlättar vid ev. nyttjande och anspråk av garanti eller ny budgetering.